Asociatia Parcurilor Industriale
Tehnologice Stiintifice si Incubatoarelor
de Afaceri din Romania
APITSIAR

Asociaţia Parcurilor Industriale, Tehnologice, Ştiinţifice şi a Incubatoarelor de Afaceri din România (APITSIAR), a luat fiinţă în 26 mai 2005, la Braşov. In prezent Asociaţia are în componenţă 34 de membri principali.

APITSIAR a fost creată în scopul promovării şi protejării intereselor membrilor săi, promovării dezvoltării durabile a parcurilor industriale, tehnologice, ştiinţifice şi a incubatoarelor de afaceri, atragerii de investiţii autohtone şi străine şi acordării de asistenţă de specialitate membrilor săi şi potenţialilor investitori, precum şi reprezentării acestora în relaţiile cu organisme şi autorităţi naţionale şi internaţionale.

APITSIAR este începând cu anul 2006 membră a EURADA, organizaţia europeană de profil şi membru asociat al IASP, organizaţia mondială de profil.

APITSIAR are încheiate protocoale de colaborare cu alte asociații și organisme interne și internaționale care pot contribui la sprijinirea activității proprii.


Obiectivele specifice ale asociaţiei sunt:

  • Promovarea parcurilor industriale, tehnologice, ştiinţifice şi a incubatoarelor de afaceri la nivel naţional şi internaţional, împreună cu autorităţile publice locale şi naţionale.
  • Întâlniri cu membrii Delegaţiei Comisiei Europene în vederea definiri programelor de accesare a Fondurilor Structurale.
  • Întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor si ai Parlamentului în vederea îmbunătăţirii legislaţiei parcurilor.
  • Atragere de investiţii străine directe în parcurile industriale.
  • Dezvoltarea colaborării între parcurile ştiinţifice, tehnologice şi industriale.

Mai multe informatii pe  www.apitsiar.ro

Contact Sediul Central

Localizare pe harta


View Larger Map