Protocol de Colaborare
Parteneriat Regiunea Centru

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN

Cum poţi primi peste 40.000 de euro pentru o întreprindere nou înfiinţată

 

Proiect: “Start-Up Transilvania - Incubatoare de afaceri

Finanțare nerambursabilă de 40 000 Euro
pentru fiecare întreprindere nou înființată

Obiectivul general al proiectului

Promovarea culturii antreprenoriale prin măsuri profesioniste de formare profesională a grupului țintă, în vederea înființării de noi întreprinderi și creării de noi locuri de muncă si crearea premiselor dezvoltarii a sase incubatoare de afaceri in principalele zone urbane din regiunea centru-brasov,fagaras,sibiu,alba iulia,mures,odorheiul secuiesc, miercurea ciuc

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de formare profesională pentru un număr de 750 de persoane.
 1. Inființarea și dezvoltarea unui număr de 90 intreprinderi START UP și crearea a minimum 180 noi locuri de muncă.
 1. Asigurarea sustenabilității pentru un număr de 90 intreprinderi START UP.

GRUPUL ȚINTĂ este format din 750 persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • intenționează să-și deschidă o afacere non-agricolă în mediul urban;
 • persoane care își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din regiunea Centru, respectiv în cele 6 județe din regiunea Centru: Brașov, Sibiu, Mureș, Alba, Harghita și Covasna;

Criteriile de selecție pentru întreg grupul țintă sunt multi-dimensionale și vizează:

  -calitatea de șomer sau persoană inactivă/angajată, inclusiv persoană care desfășoară o activitate independentă;

 – resedinta sau domiciliul membrului GT

–  studii medii/liceu (cu sau fără diplomă de bacalaureat)

-nu beneficiază de finanțare prin alte proiecte pentru servicii de tipul celor oferite în cadrul proiectului;

-nu sunt absolvenți al unui curs identic cu cel oferit în proiect și anume ,,Competențe antreprenoriale” și nu dețin certificat de absolvire ANC pentru acest tip de curs.

Persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (de ex. studenți, persoane casnice).

Pensionarii pot face parte din grupul țintă dacă au vârsta maximă de 64 de ani și satisfac celelalte criteriile de selecție a grupului țintă.

Categoria “persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă” include și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale).

NU POT PRIMI FINANȚARE în cadrul acestui proiect:

 • Tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au loc de muncă) cu vârsta între 16-24 de ani. Aceștia vor beneficia de alte măsuri sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 si 2 ale POCU.

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 15.02.2018-14.11.2022

Partenerii proiectului:

 • Federatia nationala a sindicatelor din industria alimentara
 • Formare manageriala in turism
 • Abeona srl
 • Gremiul levantin-casa de comert balcanica

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

A.I. FORMARE PROFESIONALĂ ÎN ANTREPRENORIAT

I.1  Informarea publicului cu privire la activitățile proiectului și oportunitățile create prin intermediul a 14 seminarii de informare organizate în toate județele regiunii Centru.

I 2. Selecție, recrutare și monitorizare grup țintă

I 3. Derularea programului de formare antreprenorială (Curs Competențe antreprenoriale-perfecționare-60 ore).-18 cursuri în cele 6 județe ale Regiunii Centru.

I 4. Organizarea concursului de planuri de afaceri în vederea selecției celor 90 de idei finanțabile.

I 5. Organizarea și efectuarea stagiilor de practică pentru cei 90 de viitori antreprenori

A.II. IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANȚATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

II 1. Furnizarea serviciilor de consiliere/consultanță/mentorat în vederea acordării de asistență pentru înființarea și demarararea celor 90 de afaceri.

II 2. Inființarea și demararea afacerilor

II 3. Monitorizarea funcționării celor 90 de start-up-uri înființate prin intermediul a două birouri de monitorizare și verificare afaceri.

II 4. Decontarea sumelor aferente implementării planului de afaceri.

MECANISMUL DE FINANȚARE al întreprinderilor nou înființate în cadrul proiectului vizează acordarea unei subvenții în valoare de 40000 euro, în două tranșe:
– Tranșa I – în valoare de maximum 75% din valoarea rezultată în Planul de afaceri;
– Transa II – restul de plată până la valoarea rezultată din Planul de afaceri, va fi acordată numai dacă antreprenorul realizează venituri din activitatea curentă de minim 30% din valoarea primei tranșe, în primele 12 luni de activitate.

III. MONITORIZAREA ȘI DEZVOLTAREA AFACERILOR FINANȚATE ÎN CADRUL PERIOADEI DE SUSTENABILITATE

III 1. Derularea programului de monitorizare a celor 90 de noi afaceri înființate în vederea asigurării sustenabilității acestora.

III 2. Realizarea unei cercetări privind mediul antreprenorial al regiunii Centru și elaborarea unei strategii de susținere a antreprenoriatului la nivel local

III 3. Elaborarea și diseminarea strategiei de susținere a antreprenoriatului prin organizarea de 6 mese rotunde (1/județ) în  vederea dezvoltării de planuri locale de acțiune pentru susținerea antreprenoriatului subsumate strategiei.

 

CONDIȚII DE ÎNDEPLINIT PENTRU ANTREPRENORII FINANȚAȚI în cadrul proiectului:

 • Persoanele fizice care înființează afaceri și care sunt selectate pentru a beneficia de subvenția acordată prin proiect, nu pot avea calitatea de asociați majoritari în alte intreprinderi, la data semnării Contractului de subvenție.
 • Intreprinderile nou create de persoanele fizice selectate în cadrul proiectului, trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni (din care 12 luni sunt sprijinite prin acordarea subvenției de 40000 de euro).
 • Persoanele fizice selectate în cadrul proiectului pentru a beneficia de subvenție nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul mai multor întreprinderi înființate în cadrul POCU.
 • Fiecare întreprindere nou înființată în cadrul proiectului va trebui să aibă sediul social și punctul/punctele de lucru (dacă este cazul) în mediul urban, în regiunea CENTRU (jud. Mures, Covasna, Alba, Brașov, Harghita, Sibiu)
 • Fiecare întreprindere înființată în cadrul proiectului va trebui să angajeze cel puțin 2 persoane, în maxim 6 luni de la semnarea Contractului de subvenție.
 • Persoanele angajate în întreprinderile nou înființate, vor avea obligatoriu domiciliul sau reședința în regiunea CENTRU, în mediul urban sau rural.

La finalul celor 18 luni de monitorizare, întreprinderile nou înființate au obligația de a se asigura că numărul persoanelor angajate este cel puțin egal cu numărul total asumat inițial (cel puțin 2 persoane), indiferent de cauzele care au determinat o eventuală fluctuație a numărului de persoane angajate

protocol-colaborare-parteneriat-regiunea-centru-casa-de-comert-balcanica

protocol-colaborare-parteneriat-regiunea-centru-casa-de-comert-balcanica

protocol-colaborare-parteneriat-regiunea-centru-casa-de-comert-balcanica

protocol-colaborare-parteneriat-regiunea-centru-casa-de-comert-balcanica

protocol-colaborare-parteneriat-regiunea-centru-casa-de-comert-balcanica

protocol-colaborare-parteneriat-regiunea-centru-casa-de-comert-balcanica

Contact Sediul Central

Localizare pe harta


View Larger Map