SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Sectiunea I - Scopul Asociatiei

         Art.7. Scopul ASOCIAŢIEI este:

 1. a)sa actioneze prin activitati specifice de promovare a imaginii societatilor membre;
 2. b)sa asigure membrilor sai, schimburi utile de informatii comerciale;
 3. c)sa sprijine membrii sai in respectarea legislatiei, eticii profesionale, privind concurenta loiala in activitate;
 4. d)sa promoveze interesele membrilor sai in domeniul cooperarii economice internationale si al investitiilor straine de capital si date despre legislatia interna in domeniul comertului exterior, inclusiv pe piata valutar bancara;
 5. e)sa combata concurenta neloiala;
 6. f)apararea intereselelor membrilor sai in fata autoritatilor in orice problema profesionala;
 7. g)urmarirea realizarii intereselor locale si de grup prin promovarea si sustinerea unor actiuni de natura sa ocroteasca si sa asigure desfasurarea activitatilor comerciale ale membrilor, autorizate in conditiile legii;
 8. h)reprezentarea si sustinerea intereselor membrilor in raporturile cu organele administratiei publice locale si nationale si cu institutiile publice de interes local si national;
 9. i)facilitatea accesului membrilor asociatiei la resurse private si publice;
 10. j)realizarea de parteneriate dintre asociatie ca persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial si autoritatile publice;
 11. k)functionarea in cadrul asociatiei a unui centru de consultanta directa si instruire pentru intreprinzatorii particulari;
 12. l)coordonarea activitatii de realizare a unor programe pentru furnizarea de informatii, asistenta tehnica si instruire;
 13. m)elaborarea de proiecte pentru utilizarea mijloacelor financiare primite.

 Sectiunea 2 - Obiectivele Asociatiei

         Art.8. Obiectiveleprin care Asociatia isi propune sa-si aduca la indeplinire scopurile, sunt:

 1. 1.recunoasterea si consolidarea Casei ca partener de dialog in relatiileorganizatiile neguvernamentale si cu alte institutii ale societatii civile la nivel local, regional, national si european.
 2. 2.diversificarea mijloacelor si modalitatilor de consultare periodica intre Casa si societatile membre in vederea dezbaterii problemelor care le preocupa si a stabilirii cailor de actiune ale Casei in vederea promovarii si sustinerii punctelor de vedere ale membrilor sai.
 3. 3.cresterea reprezentativitatii Casei prin marirea numarului de membri, urmarindu-sporirea lor atat cantitativa cat si calitativa.
 4. 4.realizarea de actiuni promotionale in sprijinul comerciantilor.
 5. 5.adaptarea permanenta a serviciilor prestate la nevoile comerciantilor, urmarindu-se raportul optim de calitate – cost al serviciilor.
 6. 6.intensificarea parteneriatelor in domeniile de cercetare – dezvoltare, concretizate in tehnologii, produse si servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe si crearea mecanismelor de implementare in randul comerciatilor.
 7. 7.cresterea gradului de sensibilizare a comerciantilor, cu privire la aspectele legate de politica economica comunitara.
 8. 8.desfasurarea unor servicii de inovare si transfer al tehnologiilor precum si al cunostintelor – infiintarea unui centru de transfer tehnologic.
 9. 9.reprezinta si apara interesele comunitatii de afaceri din cadrul OSSFM – CT in raport cu autoritatile Austriei si Romaniei si cu organizatiile similare din Uniunea Europeana si Regiunea Balcanica.

10. incheie protocoale cu autoritatile administratiei publice judetene si locale, precum si cu structurile regionale din Balcani, ce sunt obligate sa-i acorde sprijin conform legii, in vederea realizarii scopului pentru care a fost infiintata si a realizarii actiunilor pe care le initiaza, in folosul dezvoltarii economice in teritoriu.

11. sprijina autoritatile administratiei publice nationale balcanice, precum si structurile regionale, in scopul dezvoltarii economico- sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public - privat.

12. sprijina membrii sai in relatia economica cu reprezentantele oficiale ale altor state, consulatele si organismele din strainatate, similare Casei.

13. prezinta institutiilor abilitate la cerere sau din proprie initiativa, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes.

14. colaboreaza cu institutiile statului, cu parteneri din domeniul public si/sau privat din tara si strainatate in vederea indeplinirii atributiilor sale.

15. elaboreaza procedurile de lucru privind activitatea proprie.

16. realizeaza si administreaza infrastructura de afaceri de interes: parcuri industriale stiintifice si tehnologice,  incubatoare de afaceri si tehnologice, centre de transfer si informare tehnologica, centre de consultanta si de afaceri, centre comerciale, complexe expozitionale, piete virtuale, mall –uri virtuale, burse de marfuri si valori, case de licitatii.

17. organizeaza targuri, expozitii, saloane, forumuri de afaceri, actiuni de parteneriat economic in tara si in strainatate si sprijina participarea comerciantilor la targuri de expozitii in tara si in strainatate; organizeaza misiuni economice si parteneriate de afaceri ale membrilor in strainatate pentru largirea si intensificarea schimburilor economice cu alte tari.

18. desfasoara activitati de informare si documentare in interesul membrilor sai.

19. organizeaza, singura sau in colaborare cu alte institutii, in conditiile legii, institutii de invatamant preunivesitar, ca : scoli comerciale, scoli industriale si de meserii.

20. organizeaza cursuri de formare profesionala (initiere, calificare, specializare, perfectionare).

21. desfasoara activitati de asistenta si consultanta pentru comercianti.

22. asigura asistenta privind sursele de finantare si oferte de participare in programele internationale.

23. organizeaza activitatile de mediere si de solutionare prin arbitraj a litigiilor comerciale si civile interne si internationale, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila, de legile speciale in domeniu si de conventiile internationale la care Romania si Austria sunt parte, precum si celelalte tari din Balcani – prin Curtea de Arbitraj constituita in cadrul Asociatiei Balcanice de Arbitraj.

24. tine si valorifica, in interesul imbunatatirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale.

25. tine registrul administratorilor comerciantilor.

26. realizeaza baze de date cuprinzand toate informatiile utile comerciantilor in exercitarea activitaii lor, desfasoara activitati de informare, documentare si consultanta in afaceri.

27. elibereaza certificate de origine pentru produsele tarilor din Regiunea Balcanica si in special pentru cele din Romania si Austria.

28. sprijina comerciantii in vederea implementarii sistemelor de management si a altor reglementari privind buna functionare a activitatii acestora.

29. promoveaza, in comunitatea de afaceri, standardele comerciale si industriale ale Uniunii Europene si asigura asistenta si consultanta privind programele europene si programul - cadrul comunitar pentru cercetare si dezvoltare tehnologica.

30. publica Buletinul Casei si alte publicatii de informare si reclama comerciala.

31. dezvolta cu parteneri din domeniul public si/ sau privat servicii in interesul membrilor.

32. infiinteaza singura sau cu parteneri din domeniul public si/sau privat entitati cu sau fara personalitate juridica, in vederea realizarii atributiilor sale.

33. sprijina si desfasoara activitati de cercetare – dezvoltare - inovare, in interesul comunitatii de afaceri.

34. initiaza intalniri si contacte comerciale intre comercianti sau intre acestia si factori de decizie ai institutiilor si organismelor locale, regionale sau centrale.

35. faciliteaza contactele si tratativele dintre membrii Casei, precum si dintre acestia si firmele si organismele straine in vederea perfectarii de tranzactii comerciale.

36. promoveaza si urmareste efectuarea unor acte de comert corecte, cu respectarea stricta a legislatiei in vigoare.

37. colaboreaza cu celelalte Case de Comert sau Camere de Comert din Europa si cu camerele de comert si industrie straine, cu reprezentantele acestora in Romania, cu camerele de comert bilaterale si cu celelalte structuri patronale asociative din lume.

38. colaboreaza direct sau prin reprezentante proprii pe care le poate infiinta in strainatate, cu organizatii si institutii straine care au tangenta cu activitatea Casei.

39. desfasoara comunicarea cu membrii, ceilalti comercianti sau masa larga a publicului interesat prin mijloace media proprii sau atrase.

40. presteaza servicii de consultanta, informare si asistenta de specialitate in probleme legate de desfasurarea activitaii comerciantilor.

41. sprijina planificarea strategica si operativa a afacerilor comerciantilor (studii de prognoza, studii de impact, strategii de vanzari, analiza concurentiala, studii privind reactia consumatorilor, studii si strategii de marketing, planuri de afaceri, studii de fezabilitate).

42. participa activ la programele de informare europeana.

43. asigura informatii privind programele europene, surse de finantare si oferte de participare in programe internationale.

44. organizeaza si administreaza targuri si expozitii cu participare locala, nationala si internationala, in sediul propriu sau in alte locatii adecvate; organizeaza participarea membrilor la targuri si expozitii, in tara si in strainatate ; organizeaza misiuni economice si parteneriate de afaceri ale membrilor sai in strainatate pentru largirea si intensificarea schimburilor economice cu alte tari; asigura servicii pentru organizarea de conferinte, simpozioane, workshop-uri, expozitii, precum si pentru organizarea si participarea la actiuni locale, nationale si internationale de stimulare a transferului tehnologic.

45. certifica, la cererea partilor, existenta si obiectul de activitate al comerciantilor romani, precum si semnaturile persoanelor care ii angajeaza in mod valabil.

46. organizeaza si administreaza baze de date privind activitatea comerciala si structura comerciantilor si furnizeaza, la cerere, date cu privire la partenerii de afaceri, piata, produs si servicii, preturi, concurenta, evolutii, onorabilitate comerciala a firmelor.

47. sprijina si asista initiativa in dezvoltarea activitatilor comerciale si industriale ale membrilor sai.

48. initiaza si participa la infiintarea de societati comerciale, avand drept scop efectuarea de acte de comert in interesul membrilor sai precum si pentru asigurarea resurselor financiare necesare indeplinirii scopului sau.

49. initiaza si participa la infiintarea de asociatii agricole si fundatii, avand drept scop promovarea intereselor membrilor sai si implicarea comunitara.

50. colaboreaza cu diferitele entitati de cercetare - dezvoltare si inovare, agenti economici si/sau unitati ale administratiei publice in vederea solutionarii problemelor identificate.

51. asigura servicii de consultanta pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor, pentru actiuni privind protecrtia mediului precum si pentru protejarea, respectarea si valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, in interesul mediului de afaceri.

52. asigura servicii de asistenta pentru obtinerea de fonduri in cadrul unor programe nationale si internationale.

53. desfasoara servicii pentru editarea si tiparirea de reviste si lucrari de specialitate, in interesul comunitatii de afaceri.

54. desfasoara servicii de proiectare si design pentru prezentari pe internet, in interesul comunitatii de afaceri.

55. realizeaza crearea, editarea, multiplicarea de materiale promotionale.

56. realizeaza activitatea de locatie a bunurilor proprii, pentru rentabilizarea utilizarii acestora.

57. asigura servicii de mediere a muncii, precum si servicii de consiliere si formare profesionala pentru dezvoltarea capacitatii persoanelor in cautarea unui loc de munca.

58. In afara celor mentionate mai sus, Casa desfasoara orice alte activitati compatibile cu natura si scopul sau.

 

Contact Sediul Central

Localizare pe harta


View Larger Map