Discursul Presedintelui
Gremiului Levantin
Balkanik Handel Haus
Casa de Comert Balcanica

 


JUS VALAHICUM

“antiqua et approbata lex districtum Volachicaliu universorum”

Pornind de la obiceiul “bun si batrân” si al legilor bune si drepte aplicate “din batrâni”, trecând prin regi juzi, cnezi, voievozi, domni si președinti, normele de drept și liberalități economice ale românilor au avut, încă de la începutul tuturor timpurilor și chiar de dincolo de zorii istoriei, un caracter cutumiar și s-au impus și acolo unde ei temporar s-au aflat sub stăpânire străina – cum a fost cazul Transilvaniei.

Avându-se în vedere Constituția României – articolul 1 și articolul 2 – bază a dreptului nostru consuetudinar, am hotărât înființarea, aici, la Brașov – România – în Balcani, a Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica, în calitate de succesori testamentari ai bagajului cultural și patrimonial al înaintașilor noștri de la 1784,1826, 1848.

Considerând aceste adevăruri constituționale evidente, și anume că toți oamenii din acest vechi, antic și demult areal geto-daco tracic sunt egali, că ei sunt înzestrați de Creator cu anumite Drepturi inalienabile și că printre acestea se regăsesc viața, liberalitățile economice, precum și drepturile noastre dintotdeauna si anume

JUS VALAHICUM

Că pentru a asigura aceste drepturi, Guverne au fost instituite printre oameni iar puterile politice ale acestora deriva doar din consimțământul celor guvernați

Că atunci când orice FORMĂ de GUVERNAMANT devine nocivă scopurilor generale pentru care a fost mandatată, este dreptul poporului de a modifica și face propuneri de lege ferenda, este dreptul nostru de a invoca

JUS VALAHICUM

Instituind democratic, prin lobby, noi principii de guvernare, statuând legiuitorilor fundația pe astfel de principii si organizând puterile de asemenea formă de exprimare încât să-i determinăm pe aceștia să producă națiunii lor siguranță, fericire și liberalitați economice, reunite toate sub drepturile noastre constituționale, invocam in baza acestei LEGI FUNDAMENTALE

JUS VALAHICUM

Ținând cont de aceste principii si izvoare de drept, solicităm și invocăm puterii politice, indiferent de spectrul din care face parte aplicarea cu celeritate a principiilor

JUS VALAHICUM

Dr. Liviu Pandele
Presedinte al
Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica

Contact Sediul Central

Localizare pe harta


View Larger Map