Avantaje membrii

Gremiul Levantin
Balkanik Handel Haus
Casa de Comert Balcanica

EXCLUSIVITATE

Participarea la Adunarile Generale ale membrilor Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica

Dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere ale Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica

Accesul la documentatia din strainatate aflata la sediul Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica: reviste, ziare, cataloage, breviar, anuare, pliante, monografii, etc.

Participarea la reuniunile cu factori de decizie ai institutiilor si organismelor locale, centrale sau europene


PRIORITATE

Reprezentare si sustinere a intereselor in raporturile cu autoritatile din tara si cu organisme specializate din strainatate.

Participare la misiunile economice, targurile, expozitiile, seminariile, simpozioanele si alte manifestari comerciale organizate de Gremiul Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica

Participare la intalniri cu oameni de afaceri din tara si strainatate

Consultanta, informare si asistenta de specialitate in probleme legate de desfasurarea activitatii comerciantilor

Organizare de simpozioane, expozitii, seminarii, prezentari ale firmelor in salile de conferinta ale Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica

Asistenta la tratative si negocieri; intocmire de corespondenta comerciala

Consultanta si redactarea planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate pentru finantari rambursabile si nerambursabile sau credite avantajoase

Consultanta in intocmirea de analize economico-financiare, cereri de finantare, ofertare, promovare,, parteneriate pentru IMM-uri, intreprinderi mari, institutii si universitati

Informare, consultanta si expertiza tehnologica in domeniile turismului, protectiei mediului si industriei lemnului pentru IMM-uri, intreprinderi mari

Asistenta in afaceri pentru inovare si informare tehnologica catre IMM-uri

Inscrierea in arhiva electronica de garantii reale mobiliare

Participarea la cursuri de initiere, calificare, perfectionare, specializare si post-universitare

Asistenta privind protectia proprietatii intelectuale: marci si indicatii georgrafice, desene si modele industriale prin Centrul de consultanta al Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica

Solutionarea litigiilor contractuale prin intermediul «Curtii de Arbitraj» de pe langa Gremiul Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica.

Medierea conflictelor prin Centrul de Mediere a Conflictelor

Evaluarea si certificarea competentelor profesionale prin Centrul de evaluare si certificare

Recrutare, selectie, evaluare si plasare forta de munca prin Centrul de Mediere al Muncii


GRATUITATE

Publicarea pe INTERNET a elementelor de identificare a firmei, in Registrul European de Heraldica

Consultarea documentatiei europene primite de la Comisia Europeana

Asistenta privind standardele si standardizarea

Informatii privind programele europene, surse de finantare si oferte de participare in programe internationale

Primirea on-line, saptamanal, a newsletter-ului Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica

Participarea la reuniunile cu oficialitati, cu factori de decizie ai institutiilor si organismelor locale, centrale si europene


TAXE REDUSE PENTRU

Eliberarea certificatelor de onorabilitate

Eliberarea si vizarea certificatelor de origine

Vizarea facturilor comerciale si a altor documente comerciale

Vizarea documentelor de atestare a societatilor, a conducerii acestora si a specimenelor de semnatura

Eliberarea certificatelor privind evenimentele ce pot fi considerate cazuri de forta majora

Consultanta si asistenta privind certificarea Sistemului de Management de Calitate si al Sistemului de Management de Mediu

Participarea la cursurile de initiere, calificare, specializare si perfectionare (diplome recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, si protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii , Tineretului si Sportului)

Participarea la târguri si expozitii organizate de organizatori internationali si nationali

Informatii comerciale privind: partenerii de afaceri, piata, produsele si serviciile, preturile, concurenta, evolutiile etc.

Închirieri de sali de conferinta cu echipamentele necesare pentru prezentari de firme, seminarii, cursuri, conferinte (proprii sau ale unor terti)

Accesul la baza de date cu firme din tara si strainatate pe domenii de activitate

Identificarea si furnizarea de acte normative

Obtinerea de informatii privind bonitatea societatilor comerciale din strainatate

Realizarea de pliante, brosuri, cataloage de prezentare a firmelor, machete grafice pentru publicitate si reclama

Baze de date de marketing

Publicarea ofertelor si cererilor de oferta (inclusiv a ofertei generale de produse si servicii) în newsletter

Tehnoredactarea actelor constitutive si modificatoare pentru firme prin Biroul de Asistenta pentru Societatile Comerciale

Contact Sediul Central

Localizare pe harta


View Larger Map